Welkom

CBS De Hoeksteen is een protestants christelijke school. Een hoeksteen werd ooit gebruikt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. Het is de steen die twee muren verenigt en

samenhoudt. In het huidige dagelijks spraakgebruik wordt de term gebruikt om aan te geven dat iets een fundamenteel onderdeel is. Een onderdeel dat niet gemist kan worden.

De oorsprong van de term

“hoeksteen” als “fundamenteel onderdeel” ligt in de Bijbel.

Volgens de evangeliën vergeleek Jezus zich met een hoeksteen. Jezus verwees daarmee naar Psalm

118, verzen 22-23:

“De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een

wonder in onze ogen.”

De symboliek van de hoeksteen als fundament zien wij als motto voor onze school:

"CBS De Hoeksteen: Fundament voor je Toekomst"

Wij willen voor alle kinderen die onze school bezoeken een fundament leggen, een Hoeksteen in hun

ontwikkeling. Dit komt tot uiting in onze identiteit, respect voor elkaar en onze omgeving en een

goede sfeer op school.

Directie en team CBS De Hoeksteen