De kracht van de Hoeksteen

De kracht van De Hoeksteen

Op CBS De Hoeksteen wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent in de praktijk van alledag niet dat iedere leerling op dezelfde manier werkt. Wij zijn ervan overtuigd dat (hoog)begaafde leerlingen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben.

Een aantal jaar geleden heeft het team van CBS de Hoeksteen de keuze gemaakt om kinderen die meer uitdaging nodig hebben die structureel te bieden. In 2016 heeft juf Ilse Grandia-Krielaart haar Master SEN opleiding begaafdheid afgerond, tevens is zij lid van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid.  Zij begeleidt de kinderen die wekelijks op onze school deelnemen aan de Plusklassen. Ook ondersteunt zij de leerlingen en hun leerkrachten die werken met de verrijkingsmethode Levelwerk. Dit is een methode die extra verdieping geeft op de vakgebieden waar kinderen meer uitdaging in nodig hebben.

Met het vaststellen van dit beleidsplan “(hoog)begaafdheid” proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele en specifieke leerbehoeften van deze kinderen.

Doordat juf Ilse deze kinderen de begeleiding geeft die zij nodig hebben, blijft er in de klas meer tijd en ruimte over voor de leerkracht om de kinderen die werken in de basisgroep of in de maatwerkgroep te begeleiden.

Mocht u het interessant vinden om het beleidsplan begaafdheid te lezen, dan kunt u deze via bijgevoegde link openen. 

 

 http://www.cbsdehoeksteen-well.nl/about/downloads/category/4-vakanties-en-vrije-dagen