IB/RT

 

Deze letters staan voor intern begeleiden (IB) en remedial teaching (RT). Beide vakgebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van juffrouw Annelies. Als IB-er begeleidt zij de leerkrachten die kinderen in de klas hebben die extra zorg nodig hebben en als RT-er kleine groepjes leerlingen die meer instructie nodig hebben. Dit houdt ook in dat ze contacten heeft met de ouders van de zorgleerlingen en met de externen die de school ondersteunen. Dit is o.a. de ondersteuningseenheid Bommelerwaard (OEB), deel  van het samenwerkingsverband De Meierij.

Juffrouw Annelies zal als interne begeleidster, samen met de leden van het managementteam, de kwaliteit van het gegeven onderwijs in de gaten houden. Tevens zal zij de dossiervorming rond zorgkinderen up to date houden. 

 

MT

De dagelijkse leiding op school valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en het MT, die in deze het bevoegd gezag vormt. Het Managementteam (MT) bestaat momenteel uit de interne begeleidster (IB’er) en schoolcoördinator.

Intern begeleidster : Mevr. Annelies v.d. Vlist – van Eck     annelies@hoeksteen-well.nl

Schoolcoördinator : Mevr. Monique van Andel - Thur        monique@hoeksteen-well.nl